עורך דין ינון תמרי
צור קשר | עורך דין תאונת עבודה | עורך דין ביטוח לאומי | עורך דין מחלת מקצוע | דף הבית
שירותים מיוחדים קטגוריות  

שירותים מיוחדים

שירותים מיוחדים לנכים

לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.


התנאים לזכאות

על המבוטח לעמוד בכל התנאים האלה:


1. הוא מבוטח בביטוח הלאומי וגילו מ-18 ו-90 יום עד גיל פרישה, והוא נמצא בישראל. 
מי שנמצא בחו"ל, הביטוח הלאומי יוסיף לשלם לו את הקצבה 6 חודשים, אם בסמוך לנסיעתו קיבל קצבה חודשיים רצופים לפחות. אם יצא לחו"ל לטיפול רפואי או בשליחות שלו או של בת זוגו מטעם מעסיק ישראלי, רשאי הביטוח הלאומי, לפי שיקול דעתו, להוסיף ולשלם את הקצבה עד 24 חודשים (מחודש היציאה לחו"ל). 
 
2. הוא מקבל קצבת נכות מן הביטוח הלאומי ונקבעה לו על–ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות; או הוא אינו מקבל קצבת נכות, אך נקבעה לו על–ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 75%, ובלבד שהוא עונה גם על התנאים האלה: 
א. הוא אינו מקבל קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה מן הביטוח הלאומי ואינו מקבל תשלום בעד טיפול אישי או בעד עזרה בבית על–פי חוק כלשהו. 
ב. הכנסתו החודשית מעבודה אינה עולה על 5 פעמים השכר הממוצע -  41,535 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) .
 
3. מקבל הטבות על–פי הסכם ניידות יהיה זכאי גם לקצבת שירותים מיוחדים רק אם ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 100%, או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו, או שהוא מרותק למיטה. 
בעל רכב - רק אם הקצבה לשירותים מיוחדים נקבעה לו בשיעור של 100% לפחות .
 
4. הוא אינו מאושפז במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום.


שיעורי הקצבה


מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום–יום ברוב שעות היממה, או מי שזקוק להשגחה מתמדת - זכאי לקצבה בשיעור של 50% מקצבת נכות מלאה ליחיד -  1,033 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) .
מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום–יום ברוב שעות היממה - זכאי ל-105% מקצבת נכות מלאה ליחיד -   2,168 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) . 
מי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום–יום בכל שעות היממה - זכאי לקצבה בשיעור 175% מקצבת נכות מלאה ליחיד -  3,614 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) . 
 
נוסף על הסכום הבסיסי של הקצבה משולמת תוספת לקצבה:
למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 50% - 289 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) . 
למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 105% - 589 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) . 
למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 175% - 878 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) .

 

מאמרים ופסקי דין    
תאונת עבודה      
שמירת הריון      
שירותים מיוחדים     
פעולות איבה     
פוליו     
נכות כללית     
גמלת ניידות     
עורך דין ועדות רפואיות     
גמלת ילד נכה     


       מה חדש?

לקוח של משרדינו זכה בתביעה מול המל"ל, לאחר שהוכח כי יש קשר סיבתי בין רעש מזיק אליו נחשף בעבודתו לבין טנטון באוזניים ממנו הוא סובל.

 

משרדינו הגיע להסכם עם המל"ל במסגרת בקשת רשות ערעור על פס"ד של בית הדין האזורי לעבודה, על פסילת הרכב וועדה והשבת עניינו של הלקוח לוועדה בהרכב אחר אשר תדון גם בעניינים אשר המועד להגשת הערעור עליהם חלף מזה זמן רב. 

 

 

בית הדין הארצי קבע בפס"ד תקדימי כי למוסד לביטוח לאומי זכות למנוע ממבוטח להגיש בקשה לקבלת הטבות בהתאם להסכם הניידות כל עוד חב הוא חוב כספי למוסד הנובע מהטבות שקיבל על פי הסכם הניידות. הגם קביעה עקרונית זו, הורה בית הדין הארצי למל"ל לשלם ללקוח משרדנו גמלאות אשר היה זכאי להן, אך המל"ל מנע ממנו הגשת הבקשה בטענת חוב וזאת החל מהמועד בו פעלו הוריו של המבוטח להגיע להסדר בקשר לחוב. 

 

 

לאחר כ- 10 שנים של מאבק משפטי מול המל"ל ולרבות 2 הליכי ערעור בבית הדין הארצי לעבודה זכה לקוח משרדנו בהכרה בפגיעה בגב על פי הלכת המיקרוטראומה.
הלקוח זכה ל 20% נכות לצמיתות החל משנת 2000.

לאחר ניהול תביעת משפטית בבית הדין האזורי לעבודה, לקוח משרדנו, נהג במקצועו, זכה להכרה בפגיעה בגב על פי הלכת המיקרוטרומה. עניינו של הלקוח מתנהל כעת בוועדה רפואית לעררים לצורך קביעת שיעור הנכות הסופית.

 

 

 

לאחר ניהול תביעה משפטית בבית הדין האזורי לעבודה, לקוחה של משרדנו זכתה לתשלום דמי שמירת הריון, חרף העובדה כי שהתה בחו"ל במהלך תקופת שמירת ההריון. בית הדין קיבל את עמדתנו כי לא היה בנסיעה לחו"ל בכדי לגרוע מהצהרת הרופא בדבר הצורך בשמירת הריון.

 

 


לאחר ניהול תביעה משפטית בבית הדין האזורי לעבודה, לקוחה של משרדנו זכתה לתשלום דמי שמירת הריון לאחר שמומחה מטעם בית הדין אישר כי אכן היתה במצב אשר היוה סיכון לגופה או לעובר.
בג"צ קבע בתיק 10662/04 ביום 28.2.12 כי יש להכריז על בטלותו של סעיף 9א(ב) לחוק הבטחת הכנסה המביא לשלילת גמלת הבטחת הכנסה מאדם המחזיק או משתמש ברכב ואינו עומד בחריגים הקבועים בסעיף 9א(ג), שכן הוא פוגע פגיעה בלתי מידתית בזכות למינימום של קיום אנושי בכבוד.

עו"ד ינון תמרי רח' מוטה גור 9, פארק אולימפיה, פתח תקווה
התקשרות עם משרדינו: 03-9044401

כל הזכויות שמורות עו"ד- ינון תמרי, האמור באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך על הפרסומים בו ויש לבחון כל מקרה לגופו.
אתר זה נבנה על ידי אינטרסקאי © קידום ללא גבולות
404 Not Found

Not Found

The requested URL /intersky/seo_law2.asp was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.