עורך דין ינון תמרי
צור קשר | עורך דין תאונת עבודה | עורך דין ביטוח לאומי | עורך דין מחלת מקצוע | דף הבית
נכות כללית קטגוריות  


נכות כללית 

קצבת נכות כללית משולמת למי שכושר השתכרותו ירד  ב-50% לפחות עקב נכותו או לאישה עקרת בית שכושרה לתפקד במשק הבית ירד ב-50%.

קביעת דרגת אי כושר להשתכר - טרם שועדה רפואית תקבע בעניין דרגת אי-כושר להשתכר על המבוטח לקבל קודם מהועדה זכאות לאחוזי נכות רפואיים. רק מבוטחים שהוועדה זיכתה אותם באחוזי נכות רשאים להציג טענתם בפני ועדה רפואית לעניין אי כושר.

אם כך, התהליך מתחיל בכך שבתחילה עומד המבוטח בפני ועדה רפואית אשר בוחנת את הליקויים מהם הוא סובל וקובעת מהם אחוזי הנכות הרפואיים המגיעים לו.

הוועדה הרפואית קובעת את אחוזי הנכות לפי רשימת מבחנים רפואיים  הכתובים בתקנות הביטוח הלאומי. הרשימה מפרטת אחוז נכות מוגדר לכל ליקוי רפואי. למשל: מי שרגלו נקטעה בפרק הירך, יקבע לו הרופא נכות רפואית בשיעור 80%, לפי סעיף47 (6) (א) שברשימת המבחנים.

לאחר שנקבעו אחוזי נכות רפואיים ניתן להתקדם לשלב הבא בתהליך, ובתנאי שאחוזי הנכות הרפואיים שנקבעו עוברים את הסף כקבוע בתקנות. בשלב זה עומד המבוטח בפני ועדת אי כושר אשר בוחנת את אי הכושר להשתכר וקובעת את דרגת אי-הכושר. הדרגות האפשריות הן: 60%, 65%, 74%, ו-100%.

להלן שיעורי הקצבה לשני סוגי מקרים בהם נקבעו דרגות אי כושר: 

א. נכה או עקרת בית נכה להם נקבעו דרגת אי- כושר בשיעור העולה על 74% זכאים לקצבת נכות מלאה העומדת על 2,210 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) המשולמת חודש בחודשו.

ב. לנכים בעלי דרגת אי- כושר בשיעור גבוה מ-74% שאינם שוהים במוסד, ואחוז נכותם הרפואית 50% לפחות, משולמת קצבה חודשית נוספת (ק.ח.ן) בסכום שבין 237 ש"ח (החל ב- 01.01.2011( ל-351 ש"ח (החל ב- 01.01.2011(, בהתאם לאחוז הנכות הרפואית שנקבעה להם.

מאמרים ופסקי דין    
תאונת עבודה      
שמירת הריון      
שירותים מיוחדים     
פעולות איבה     
פוליו     
נכות כללית     
גמלת ניידות     
עורך דין ועדות רפואיות     
גמלת ילד נכה     


       מה חדש?

לקוח של משרדינו זכה בתביעה מול המל"ל, לאחר שהוכח כי יש קשר סיבתי בין רעש מזיק אליו נחשף בעבודתו לבין טנטון באוזניים ממנו הוא סובל.

 

משרדינו הגיע להסכם עם המל"ל במסגרת בקשת רשות ערעור על פס"ד של בית הדין האזורי לעבודה, על פסילת הרכב וועדה והשבת עניינו של הלקוח לוועדה בהרכב אחר אשר תדון גם בעניינים אשר המועד להגשת הערעור עליהם חלף מזה זמן רב. 

 

 

בית הדין הארצי קבע בפס"ד תקדימי כי למוסד לביטוח לאומי זכות למנוע ממבוטח להגיש בקשה לקבלת הטבות בהתאם להסכם הניידות כל עוד חב הוא חוב כספי למוסד הנובע מהטבות שקיבל על פי הסכם הניידות. הגם קביעה עקרונית זו, הורה בית הדין הארצי למל"ל לשלם ללקוח משרדנו גמלאות אשר היה זכאי להן, אך המל"ל מנע ממנו הגשת הבקשה בטענת חוב וזאת החל מהמועד בו פעלו הוריו של המבוטח להגיע להסדר בקשר לחוב. 

 

 

לאחר כ- 10 שנים של מאבק משפטי מול המל"ל ולרבות 2 הליכי ערעור בבית הדין הארצי לעבודה זכה לקוח משרדנו בהכרה בפגיעה בגב על פי הלכת המיקרוטראומה.
הלקוח זכה ל 20% נכות לצמיתות החל משנת 2000.

לאחר ניהול תביעת משפטית בבית הדין האזורי לעבודה, לקוח משרדנו, נהג במקצועו, זכה להכרה בפגיעה בגב על פי הלכת המיקרוטרומה. עניינו של הלקוח מתנהל כעת בוועדה רפואית לעררים לצורך קביעת שיעור הנכות הסופית.

 

 

 

לאחר ניהול תביעה משפטית בבית הדין האזורי לעבודה, לקוחה של משרדנו זכתה לתשלום דמי שמירת הריון, חרף העובדה כי שהתה בחו"ל במהלך תקופת שמירת ההריון. בית הדין קיבל את עמדתנו כי לא היה בנסיעה לחו"ל בכדי לגרוע מהצהרת הרופא בדבר הצורך בשמירת הריון.

 

 


לאחר ניהול תביעה משפטית בבית הדין האזורי לעבודה, לקוחה של משרדנו זכתה לתשלום דמי שמירת הריון לאחר שמומחה מטעם בית הדין אישר כי אכן היתה במצב אשר היוה סיכון לגופה או לעובר.
בג"צ קבע בתיק 10662/04 ביום 28.2.12 כי יש להכריז על בטלותו של סעיף 9א(ב) לחוק הבטחת הכנסה המביא לשלילת גמלת הבטחת הכנסה מאדם המחזיק או משתמש ברכב ואינו עומד בחריגים הקבועים בסעיף 9א(ג), שכן הוא פוגע פגיעה בלתי מידתית בזכות למינימום של קיום אנושי בכבוד.

עו"ד ינון תמרי רח' מוטה גור 9, פארק אולימפיה, פתח תקווה
התקשרות עם משרדינו: 03-9044401

כל הזכויות שמורות עו"ד- ינון תמרי, האמור באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך על הפרסומים בו ויש לבחון כל מקרה לגופו.
אתר זה נבנה על ידי אינטרסקאי © קידום ללא גבולות
404 Not Found

Not Found

The requested URL /intersky/seo_law2.asp was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.